Zoom aplikacija omogućava stvaranje virtualne učionice u kojoj se odvija sastanak svih učenika u stvarnom vremenu kao i njihovu međusobnu interakciju.
Učenici poštuju virtualni kućni red baš kao i onaj koji su morali poštivati dok su bili u prostoru škole. Osmišljen je i virtualni red i za roditelje.

1. Virtualni prostor u kojem se odvija sastanak na zoom-u najsličniji je onom na koji su učenici naviknuti.
2. Učenici su aktivni i vrlo pažljivo prate glasovne upute.
3. Učiteljica istodobno na ekranu vidi sve učenike i oni se vide međusobno.
4. Učenici razvijaju i produbljuju interakciju unutar razrednog odjela.
5. Učiteljica ima jako dobar pregled onog što učenici rade.
6. Učenici mogu jasno i glasno izreći svoje razmišljanje i time vježbati svoj pravogovor.
7. Na Chetu [prostor za dopisivanje za vrijeme trajanja samoga sastanka] mogu vježbati pravilno pisanje.
8. Učiteljica u stvarnom vremenu daje povratnu informaciju učeniku.
9. Ostali učenici mogu sudjelovati u različitim vrstama vrednovanja jer pažljivo slušaju ostale.
10. Učiteljica u isto vrijeme svim učenicima osigurava pružanje važnih informacija.
11. Učenici dobiju odgovor u stvarno vremenu.

 

Slike alata

 

Video prikaz alata

 

Cijena licence

Naziv paketa Sadržaj paketa Godišnja cijena licence Minimalan broj licenci
Zoom Meetings - PRO Domaćin do 100 sudionika
Neograničeni grupni sastanci
Prijenos na društvene mreže
Snimanje u oblaku do 1 GB
1.520,00 kuna Od 1 do 9
Zoom Meetings - BUSINESS Domaćin do 300 sudionika
Jednokratna prijava
Transkripti snimanja u oblaku
Upravljanje domenama
Branding tvrtke
2.070,00 kuna Od 10 do 99