Padlet je virtualni zid, omiljen u većini učionica. Učenici kreiraju digitalnu mapu učitavajući datoteke i linkove, izvore za učenje temeljene na projektu ili održavaju rasprave s vršnjacima u učionicama diljem svijeta. Drugi su popularni načini za korištenje Padleta postavljanje pitanja, objavljivanje domaće zadaće ili se može koristiti kao razredna internetska stranica. Možete „lajkati”, „ocjenjivati”, „glasati” za objavu i izravno premještati objave na drugi zid.

 

Slike alata

 

Video prikaz alata