Digitalni alat Genially mrežna je aplikacija koja omogućava izradu interaktivnih digitalnih sadržaja poput prezentacija, videosadržaja, vodiča, izvješća, preglednika, plakata, digitalnih kvizova i igara.
U nastavi se pokazao višestruko korisnim zbog mogućnosti uključivanja različitih sadržaja izrađenih u nekim drugim alatima.
Izvrsnim saveznikom pokazao se i u novonastaloj situaciji nastave na daljinu kada nam je više nego ikada potreban alat u kojem je moguće objediniti različite tipove zadataka i učeničkih aktivnosti strukturiranih od nižih prema višim razinama učeničkih postignuća.
Prikazat ćemo osobitosti aplikacije i vrste sadržaja koje je u njoj moguće načiniti. Saznat ćete kako izgleda izrada digitalnoga sadržaja te kako se ostvaruje interaktivnost pojedinih njegovih elemenata.

 

Slike alata

 

Video prikaz alata

 

Cijena licence

Naziv paketa Godišnja cijena licence
STUDENT 162,00 kuna
EDU PRO 547,00 kuna
PRO 809,00 kuna
MASTER 2.209,00 kuna
TEAM 7.978,00 kuna