BookWidgets je alat koji omogućava interaktivno učenje kroz izradu i primjenu nastavnih sadržaja u vidu kvizova, vremenskih lenti, križaljki, mentalnih mapa, memorijskih kartica, puzzli, osmosmjerki, videoisječaka, STEM simulacija. Dostupan je na internetu, iPad i Android tabletima, mobilnim uređajima i desktop računalima. Također odličnog pregleda i na interaktivnoj ploči te ima velik broj mogućnosti za izradu nastavnih materijala, od različitih vrsta kvizova s više opcija postavljanja pitanja do edukativnih igara.

 

Slike alata

 

Video prikaz alata

 

Cijena licence

Naziv paketa Broj učitelja Godišnja cijena licence
Teacher 1 560,00 kuna
Teacher Group 5 2.730,00 kuna
Teacher Group 10 3.885,00 kuna
Teacher Group 15 5.810,00 kuna
Teacher Group 20 7.690,00 kuna