BookWidgets je alat koji omogućava interaktivno učenje kroz izradu i primjenu nastavnih sadržaja u vidu kvizova, vremenskih lenti, križaljki, mentalnih mapa, memorijskih kartica, puzzli, osmosmjerki, videoisječaka, STEM simulacija. Dostupan je na internetu, iPad i Android tabletima, mobilnim uređajima i desktop računalima. Također odličnog pregleda i na interaktivnoj ploči te ima velik broj mogućnosti za izradu nastavnih materijala, od različitih vrsta kvizova s više opcija postavljanja pitanja do edukativnih igara.

 

Slike alata

 

Video prikaz alata